Jakie kody są najczęściej wykorzystywane w systemie e-deklaracje?

W trakcie wysyłania zeznania elektronicznie z sytemu można otrzymać rozmaite kody. Wówczas każdy z nas zastanawia się jak wiele ich jest i co one oznaczają?

Wyczerpująca odpowiedź na zadane pytanie zawarta jest w systemie e-deklaracje. Co ciekawe, lista komunikatów jest bardzo długa. Poza tym, który jest najbardziej oczekiwany, czyli status 200 można wymienić inne. I tak na przykład:
100 oznacza, że deklaracja nie została wysłana,
101 to prośba o ponowne przesłanie tego dokumentu,
102 brzmi: proszę o ponowne przesłanie żądania UPO,
200 oznacza, że przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie i należy pobierać UPO,
300 to brak dokumentu
301 to z kolei dokument w trakcie przetwarzania,
302 informacja o tym, iż dokument jest wstępnie przetworzony,
303 informuje, że dokument jest w trakcie weryfikacji podpisu i należy sprawdzić wynik następnej weryfikacji dokumentu,
304 oznacza dokument w trakcie weryfikacji duplikatów, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu
400 to przetwarzanie dokumentu zakończone błędem,
401 oznacza weryfikację negatywną,
403 przeznaczony jest dla dokumentu z niepoprawnym podpisem,
404 to dokument z nieważnym certyfikatem,
406 stanowi: dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą,
407 brzmi: dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką,
408 określa: dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie,
409 informuje, że dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów,
410 to zeznanie bez podpisu nie może być korektą