Księgowość i raportowanie CSR – Kluczowe informacje dla przedsiębiorców

Księgowość i raportowanie CSR – Jak zintegrować działania

W dzisiejszych czasach biznes nie może skupić się jedynie na swojej działalności i zyskach, ale musi brać pod uwagę również wpływ swoich działań na otoczenie. W wyniku tego, raportowanie CSR stało się ważnym elementem funkcjonowania firm. Nie można zapomnieć jednak o roli księgowości i jakie informacje może ona dostarczyć w procesie raportowania CSR.

 1. Co to jest raportowanie CSR – kluczowe informacje

Corporate Social Responsibility (CSR), to podejście biznesowe, które ma na celu zapewnienie, że przedsiębiorstwo działa w sposób, który jest korzystny dla społeczeństwa, środowiska i ekonomiki. Raportowanie CSR to proces, w ramach którego przedsiębiorstwo określa swoje cele związane z CSR, monitoruje swoje postępy w ich realizacji i przedstawia je w odpowiednim raporcie.

 1. Jak księgowość może pomóc w raportowaniu CSR

Dział księgowości może dostarczyć ważnych informacji dla raportu CSR. Poniżej kilka przykładów jakie to informacje mogą być udostępnione:

 • Wskaźniki finansowe: informacje o zyskach, przychodach i kosztach, a także o budżetach przeznaczonych na projekty związane z csr.
 • Emisje gazów cieplarnianych: przedsiębiorstwa muszą dostarczać informacji na temat swoich emisji, w tym emisji CO2. Księgowi mogą pomóc w zbieraniu i analizowaniu tych danych.
 • Analiza ryzyka: księgowi mogą pomóc w określeniu, jakie ryzyka związane z CSR są dla przedsiębiorstwa najważniejsze i jakie powinny zostać uwzględnione w raporcie.
 • Wskaźniki społeczne: księgowi mogą pomóc w zbieraniu i analizowaniu danych dotyczących zatrudnienia, warunków pracy i polityk zatrudnienia.
 • Wskaźniki środowiskowe: informacje dotyczące zużycia energii, wody, odpadów i surowców oraz innych czynników środowiskowych.
 1. Korzyści z raportowania CSR

Raportowanie CSR ma wiele korzyści dla przedsiębiorstw:

 • Poprawa wizerunku firmy: przedsiębiorstwo, które działa w sposób odpowiedzialny, zyskuje pozytywny wizerunek w oczach klientów, inwestorów i innych zainteresowanych.
 • Przestrzeganie przepisów: niektóre kraje nakładają obowiązek raportowania CSR na przedsiębiorstwa, które przekraczają pewną wielkość. Raportowanie jest również wymagane przez niektórych inwestorów lub agencji ratingowych.
 • Lepsze zaangażowanie pracowników: korporacje, które pokazują zaangażowanie w kwestie społeczne i środowiskowe, zyskują lojalność i zaangażowanie pracowników.
 1. Jakie wyzwania mogą się pojawić przy raportowaniu CSR

Raportowanie CSR może stanowić wyzwanie dla przedsiębiorstw w kilku sposób:

 • Brak spójności w odpowiedzialności społecznej w ramach firmy: przedsiębiorstwo musi zapewnić spójne podejście do tematyki CSR i uniknąć działań nie spójnych z tym podejściem.
 • Brak standaryzacji: brak jednolitych standardów raportowania CSR sprawia, że ​​przedsiębiorstwa muszą samodzielnie wybierać i stosować różne ramy raportowania.
 • Brak niezależności: niezależność audytu CSR jest ważna, ponieważ zapewnia wiarygodność raportu.
 1. Podsumowanie

Raportowanie CSR to kluczowy element funkcjonowania przedsiębiorstw. Księgowość może dostarczyć istotne informacje do raportów CSR i może pomóc w zrozumieniu potencjalnych ryzyk związanych z CSR. Przedsiębiorstwa powinny rozważyć korzyści i wyzwania związane z raportowaniem CSR oraz wybrać odpowiednie ramy do raportowania.