Jakie wsparcie oferuje unijne finansowanie dla przedsiębiorców

W dzisiejszych czasach założenie własnej firmy nie jest łatwym zadaniem. Konieczne jest posiadanie wiedzy, doświadczenia oraz dostatecznego kapitału finansowego. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z unijnych funduszy, które umożliwiają im rozkręcenie własnej działalności. W artykule omówimy jakie wsparcie oferuje unijne finansowanie dla przedsiębiorców.

 1. Instrumenty finansowe dla przedsiębiorców
  Unijne fundusze oferują przedsiębiorcom różnego rodzaju instrumenty finansowe, które umożliwiają im uzyskanie kapitału na rozwój firmy, takie jak:
 • Dotacje – to bezzwrotne fundusze, które przedsiębiorca otrzymuje na określony cel. Może to być inwestycja w maszyny/przedmioty codziennego użytku, modernizacja systemu informatycznego lub szkolenia pracowników.
 • Pożyczki – pożyczki oferowane przez unijne fundusze są korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ mają zazwyczaj niski stopień oprocentowania. W zależności od programu, można ubiegać się o pożyczki na rozwój firmy, modernizację produkcji lub szkolenia pracowników.
 • Poręczenia – poręczenia umożliwiają przedsiębiorcom zaciągnięcie kredytów w bankach/możliwości leasingu. Dzięki temu przedsiębiorcy z mniejszą historią kredytową lub niemożność zabezpieczenia kredytu innymi wartościami mogą uzyskać finansowanie.
 1. Krajowe i regionalne programy wsparcia przedsiębiorców
  Wiele unijnych funduszy przeznacza środki na krajowe i regionalne programy wsparcia dla przedsiębiorców. Wśród nich wymienić można np.:
 • programy dla młodych przedsiębiorców,
 • programy dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • programy dla firm działających na obszarach wiejskich,
 • programy dla eksporterów.
 1. Narzędzia pomocnicze dla przedsiębiorców
  Unijne fundusze oferują także narzędzia pomocnicze dla przedsiębiorców, które umożliwiają na przykład lepsze planowanie inwestycji, rozwój umiejętności biznesowych, bądź wyjście z kryzysu finansowego.
 • Doradztwo biznesowe – usługi doradcze w zakresie prowadzenia biznesu, dostępne dla przedsiębiorców chcących rozwijać swoją działalność.
 • Szkolenia – organizacja szkoleń z różnych dziedzin, które pozwolą przedsiębiorcom zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnej działalności.
 • Współpraca międzyfirmowa – umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami.
 1. Działania na rzecz innowacyjności przedsiębiorstw
  Unijne fundusze umożliwiają wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy, którzy mają pomysł na nowe produkty lub usługi, mogą otrzymać wsparcie finansowe na ich rozwój. Dostępne są szereg programów, oferujących np. dotacje na badania i rozwój, inwestycje w nowoczesne technologie czy akcelerator dla start-upów.

 2. Wsparcie dla przedsiębiorców uczestniczących w projektach zewnętrznych
  Unijne fundusze oferują również wsparcie dla przedsiębiorców uczestniczących w projektach zewnętrznych, np. w partnerstwie z innymi przedsiębiorstwami czy instytucjami naukowymi. Wsparcie takie obejmuje m.in. dofinansowanie kosztów wynikających z uczestnictwa w projekcie, doradztwo w zakresie zarządzania projektem, a także pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Podsumowując, unijne wsparcie finansowe dla przedsiębiorców jest bardzo szerokie i dostępne dla różnych grup przedsiębiorców, włącznie z początkującymi firmami czy eksporterami. Warto zwrócić uwagę na poszczególne programy wsparcia oferowane przez unijne fundusze, aby uzyskać dodatkowy kapitał na rozwój firmy lub uzyskać pomoc w zakresie innowacyjności i zarządzania przedsiębiorstwem.