Usługa faktoringu – korzyści i zasady działania

Faktoring to jedna z usług finansowych, która zyskuje na popularności wśród małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach tej usługi, przedsiębiorstwo sprzedaje swoje wierzytelności faktoringowej firmie faktoringowej, która w zamian za to wypłaca gotówkę przedsiębiorcy. W artykule omówimy korzyści płynące z usługi faktoringu oraz zasady jej działania.

Korzyści płynące z usługi faktoringu

  1. Poprawa płynności finansowej

Usługa faktoringu pozwala przedsiębiorcom na poprawę płynności finansowej. Dzięki temu, że przedsiębiorca otrzymuje wypłatę gotówki za swoje wierzytelności faktoringowe, może szybko pokryć bieżące koszty działalności, zwiększyć zaangażowanie w rozwój swojego biznesu i zrealizować nowe projekty.

  1. Upłynnienie środków za krótkie terminy

Usługa faktoringu umożliwia przedsiębiorcom upłynnienie środków za krótkie terminy. Dzięki temu mogą szybko zrealizować projekty, które wymagają natychmiastowego wyjścia na rynek. Przedsiębiorcy mogą również przyspieszyć spłatę swoich zobowiązań finansowych, co pozytywnie wpłynie na ich zdolność kredytową w przyszłości.

  1. Poprawa zarządzania wierzytelnościami

Usługa faktoringu umożliwia przedsiębiorcom poprawę zarządzania wierzytelnościami. Firma faktoringowa zajmuje się innymi aspektami, takimi jak zbieranie płatności od klientów, łagodzenie napięć między przedsiębiorcą a klientem oraz wykonywanie innych działań związanych z kontrolą rachunkowości.

  1. Znaczna redukcja ryzyka związanego z windykacją

Usługa faktoringu znacznie redukuje ryzyko związane z windykacją wierzytelności. Firma faktoringowa przejmuje pełną odpowiedzialność za uregulowanie wierzytelności, co pozwala przedsiębiorcom na skoncentrowanie się na swojej działalności i zwiększenia produktywności.

Zasady działania usługi faktoringowej

  1. Sprzedaż wierzytelności faktoringowej

Przedsiębiorca sprzedaje swoje wierzytelności faktoringowej firmie faktoringowej, która w zamian za to wypłaca mu gotówkę. W momencie, gdy przedsiębiorca sprzedaje swoją fakturę, można uznać, że firma faktoringowa przejmuje ryzyko związanego z nieodzyskaniem długu.

  1. Sekurtyzacja wierzytelności

Firma faktoringowa przetwarza wierzytelności faktoringowe i tworzy z nich sekurtyzacje. Sekurtyzacja jest to proces, w którym z połączenia kilku wierzytelności faktoringowych tworzona jest pozyskiwana np. na giełdzie wartości zbywalnych i sprzedawanych dla inwestorów w celu zwiększenia zysków.

  1. Prowizja i opłaty

Firma faktoringowa pobiera prowizję i opłaty za swoje usługi. Prowizja wynosi zazwyczaj około 2% do 5% wartości faktury. Opłaty zależą od okresu terminu płatności i ryzyka związanego z nieodzyskaniem długu.

Podsumowanie

Usługa faktoringu to przede wszystkim sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, zdolność do szybszego rozwijania się i zwiększenia wydajności. Przedsiębiorcy zyskują również na zmniejszeniu ryzyk związanych z windykacją, uproszczeniu zarządzania wierzytelnościami i przejęciu przez firmę faktoringową pełnej odpowiedzialności za uregulowanie zobowiązania. W celu uzyskania korzyści z usługi faktoringowej warto sięgnąć po sprawdzone firmy faktoringowe, które oferują konkurencyjne stawki prowizyjne i opłaty.