Księgowość zarządcza – Kluczowe wskaźniki i analizy

KSIĘGOWOŚĆ ZARZĄDCZA – KLUCZOWE WSKAŹNIKI I ANALIZY

W dzisiejszych czasach właściwe zarządzanie finansami jest kluczowe dla przyszłego sukcesu firmy. Jednym z narzędzi, które pomaga w tym procesie, jest księgowość zarządcza. W niniejszym artykule przedstawimy kluczowe wskaźniki oraz analizy, które powinny być używane w księgowości.

 1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI

Jednym z kluczowych faktorów sukcesu finansowego firmy są wskaźniki rentowności. Przedstawiają one jak wiele zysku generuje firma na tle swojego kapitału własnego lub całkowitego przychodu ze sprzedaży. Wskaźniki rentowności pozwalają na monitorowanie efektywności prowadzonej działalności oraz porównanie jej z innymi firmami na rynku.

Najważniejsze wskaźniki rentowności to:

 • marża na sprzedaży
 • zysk netto do przychodów ze sprzedaży
 • zysk brutto do przychodów ze sprzedaży
 • rentowność kapitału własnego
 • rentowność aktywów
 • wskaźnik rotacji aktywów
 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI

Kolejnym istotnym wskaźnikiem w księgowości zarządczej są wskaźniki płynności. Zapewniają one wgląd w zdolność firmy do spłacenia swoich bieżących zobowiązań. Wskaźniki płynności są szczególnie ważne dla firm, które prowadzą swoją działalność w branżach o krótkim cyklu sprzedaży.

Najważniejsze wskaźniki płynności to:

 • szybki wskaźnik płynności
 • wskaźnik zadłużenia
 • wskaźnik zalegających płatności
 • wskaźnik rotacji zapasów
 • wskaźnik rotacji należności
 1. ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

Analiza bezpieczeństwa finansowego pozwala na zbadanie stabilności finansowej firmy i jej zdolności do utrzymania się na rynku. W analizie tej uwzględnia się takie czynniki jak wysokość długu, poziom aktywów i zysków generowanych przez firmę.

Ważnymi elementami analizy bezpieczeństwa finansowego są między innymi:

 • wskaźnik zadłużenia
 • wskaźnik pokrycia kosztów stałych
 • wskaźnik zyskowności brutto
 • wskaźnik płynności bieżącej
 • wskaźnik pokrycia odsetek
 1. ANALIZA KOSZTÓW

Analiza kosztów pozwala na zbadanie, które elementy działalności firmy generują największe koszty oraz jakie działania można podjąć, aby je zminimalizować. W analizie kosztów uwzględnia się takie koszty jak koszty produkcji, wynagrodzenia pracowników czy koszty marketingowe.

Najważniejszymi elementami analizy kosztów są:

 • koszty produkcji
 • koszty całkowite
 • wskaźnik zysku operacyjnego
 • koszty sprzedaży i marketingu
 • wskaźnik zysku brutto do przychodów ze sprzedaży
 1. ANALIZA INWESTYCJI

Analiza inwestycji pozwala na określenie, czy inwestycja jest opłacalna i czy przyniesie oczekiwane zyski. W analizie tej uwzględnia się takie czynniki jak koszty inwestycji, planowany zysk oraz czas zwrotu z inwestycji.

Najważniejszymi elementami analizy inwestycji są:

 • koszty inwestycji
 • planowany zysk netto
 • czas zwrotu z inwestycji
 • wskaźnik opłacalności inwestycji
 • analiza ryzyk inwestycji

WNIOSKI

Kontrolowanie wskaźników finansowych jest kluczowe dla właściwego zarządzania firmą. Analiza wskaźników pozwala na podejmowanie decyzji, które wpłyną pozytywnie na kondycję finansową firmy i prowadzonej przez nią działalności. Dlatego też warto wdrożyć system księgowości zarządczej, który umożliwi bieżący monitoring kluczowych wskaźników finansowych.