Wewnętrzne IP

Adresy IP dzielą się na statyczne, które raz nadane nie ulegają zmianie niezależnie od upływu czasu czy liczby logowań do sieci, dynamiczne, które z każdym logowanie do sieci lub też co dwadzieścia cztery godziny ulegają zmianie, oraz na wewnętrzne i zewnętrzne.
Posiadając zewnętrzny (publiczny) adres IP przyznany numer jest nam przyznawany na stałe, co powoduje, że każdy nasz ruch w sieci, każde działanie jest przypisane bezpośrednio do naszego komputera.
W przypadku posiadania wewnętrznego (prywatnego) IP nasz komputer przydzielony jest do pewnego rodzaju podsieci.

 

Prywatne adresy IP powtarzają się, nie są unikalne aby więc umożliwić korzystanie z Internetu musi zadziałać mechanizm tłumaczący pulę prywatnych adresów na jeden publiczny. Wtedy nasz kopmuter wraz ze swoim IP nie jest jedyny o takim samym adresie.
Warto abyśmy wiedzieli, że moje wewnętrzne IP nie zapewnia nam w żadnej sposób pełnej, stuprocentowej anonimowości w Internecie, warto zatem w sieci zachowywać swoimi działaniami odpowiedzialność.
W sieciach lokalnych LAN (lokal area network) stosuje się jedynie adresy wewnętrzne.