Księgowość dla firm z sektora farmaceutycznego – Najważniejsze zagadnienia i przepisy

Księgowość w sektorze farmaceutycznym – jakie są najważniejsze zagadnienia i przepisy?

Firmy z sektora farmaceutycznego mają do wywiązania się z wielu zadań, w tym z tych związanych z księgowością. Przestrzeganie przepisów podatkowych i rachunkowych jest niezwykle ważne w tym sektorze, ze względu na specyfikę działalności oraz wprowadzane zmiany w ustawach podatkowych. Jakie są najważniejsze zagadnienia i przepisy dotyczące księgowości w sektorze farmaceutycznym?

  1. Obowiązki podatkowe i rachunkowe dla firm farmaceutycznych

Firmy farmaceutyczne muszą spełniać wszelkie obowiązki podatkowe i księgowe, takie jak prowadzenie pełnej dokumentacji oraz sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych. Jednym z kluczowych dokumentów jest bilans, który stanowi podstawę do obliczenia wyniku finansowego oraz podatku dochodowego. W sektorze farmaceutycznym ważną rolę odgrywają również ewidencje podatkowe, takie jak ewidencja środków trwałych czy ewidencja wyposażenia technicznego.

  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

Firmy farmaceutyczne są zobligowane do opłacania podatku VAT za sprzedaż swoich produktów oraz za wszelkie usługi, które świadczą. Warto jednak pamiętać, że sektor farmaceutyczny jest objęty wyjątkami podatkowymi, na które mają wpływ m.in. wyroby medyczne. Wprowadzono dla nich zwolnienie z VAT, pod warunkiem że spełniają określone wymagania określone przez prawo.

  1. Wspólny system podatkowy

Od stycznia 2021 r. wejście w życie ma nowy system podatkowy dotyczący VAT – tzw. Wspólny System Podatkowy (WSP). W ciągu najbliższych kilku lat wszystkie państwa członkowskie UE stosować będą ten sam system podatkowy. Wspomniany WSP będzie dotyczył zarówno podatników VAT, jak i państw członkowskich, które będą mieć obowiązek dostosować swoje przepisy podatkowe.

  1. Podatek dochodowy od osób prawnych

Firmy farmaceutyczne muszą opłacać podatek dochodowy od osób prawnych (PIT), który jest pobierany od zysków firmy. Podatek ten obejmuje zarówno przychody, jak i koszty poniesione w celu uzyskania tych przychodów.

  1. Kontrola księgowości

Firmy farmaceutyczne podlegają przymusowym kontroli księgowości, która ma na celu sprawdzenie, czy obowiązki podatkowe są przestrzegane. Kontrola obejmuje weryfikację ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych. Istnieją bowiem określone kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub rachunkowych, a także za nieprzestrzeganie innych przepisów dotyczących księgowości w sektorze farmaceutycznym.

Podsumowując, księgowość w sektorze farmaceutycznym to nie tylko ważne, ale i skomplikowane zagadnienie. Firmy muszą przestrzegać zarówno ogólnych regulacji dotyczących księgowości, jak i specyficznych wymogów sektora. Dlatego ważne, aby działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w przypadku niepewności – skonsultować się z doświadczonym doradcą podatkowym czy księgowym.